outside in inside out

Het succes van design thinking is deels te verklaren door het onbevooroordeeld kijken naar problemen en oplossingen. Bij correcte toepassing blijven alle opties zo lang mogelijk open waardoor de best mogelijke outcomes zonder belemmering kunen worden gedefinieerd.

Lees meer